Történeti háttér


Ahhoz, hogy Kedves Látogató, megértsd galériám képeit, ismerned kell a
déltengeri világ lelkét és persze Gauguinét.

Gauguin (1848-1903) Montezuma inka király távoli leszármazottja, gazdag pénzemberként 25 éves korában kezd érdeklődni az impresszionisták iránt és "vasárnapi festő"-ként fest. A tőzsde összeomlása után 1883-ban ördögi-isteni sarkantyúzásra már csak a festészetnek él. Otthagyja családját és nyomorogva Párizsban, Bretagne-ban, Dél-Franciaországban, Martinique szigetén fest néhány barátjával. Képein a korábban csodált impresszionisták könnyű, levegős perspektívája kárpitszerűvé, kétdimenzióssá válik A dekoratív képek éles körvonalúak lesznek széles, tiszta színfoltokkal, szimbolista ihletettséggel. A szimbolista irodalmárok, Mallarme, Mirbau, Verlain vezérüknek fogadják. A stílus a szintetista nevet kapja. Gauguin 43 éves korában Polinéziába hajózik, hogy művészetének "gyenge hajtásából" barbár, vad. buja, egzotikus illatú pompás virág nyilhasson.Tahitin, (Párizsban), Marquesas szigetén mintegy 200 déltengeri témájú olajképet fest, akvarelleket, szobrokat. Hosszú betegségben 53 éves korában hal meg elhagyatva, de már "híresen".

Polinézia szigetvilága a déli féltekén Délamerika és Ausztrália között terűl el velünk éppen "szemben", a Föld másik oldalán 20 ezer km-re, az Egyenlítő és a Baktérítő között. Ezért rövid a hajnal és az alkonyat. 1768-ban Bougainville, majd 1769-ben Cook kapitányok hajói kötnek ki. A kapitányok igazi Paradicsomnak írják le a csodás szigeteket és a szép, barátságos szigetlakók életét. 1797-ben angol protestáns, majd 1836-ban francia katolikus hittérítők jelennek meg. A tevékenységük nyomán kialakuló zavaros viszonyokat a franciák arra használják fel, hogy protektorátusuk alá vonják a szigeteket.

A maorik akár inka leszármazottak is lehetnek. Társadalmuk magasan szervezett királyság, bár az írást nem ismerik. A görögökhöz hasonlóan sok istent tisztelnek. Az uralkodót és a kiváltságosok rendjét, az Areoikat Oro istentől és Vairaumati földi szépségtől származtatják. Mitológiájukat, történetüket kötött szövegű versek, dalok, mesék formájában adják át egymásnak a nemzedékek. Az Areoik tudós-pap katonák, élet és halál urai, ők magyarázzák a szövegek már feledésbe merült ételmét. Az inkákhoz hasonlóan templomaikat, hol véres áldozatokat mutatnak be, hatalmas kövekből építik és bálványokkal veszik körül. Hitvilágukban az Embert, a Férfit, az Anyagot Tefau, a Föld-isten személyesíti meg. A Változást, a Megújhodást, a Nőt Hina, a Hold-istennő.

Tudják, hogy az ember(gyermek) áldozatok, az emberevés, vagyis a korlátozó természet és a népesség növekedése közötti egyensúly megtartása ellenére a szigetekről ki fognak "pusztulni".

A szigeteken a nők és a férfiak hasonlatosabbak egymáshoz, mint a "civilizált" Európában. A férfiak lágyabb alkatúak, a nők visont részesei a mindennapi élet tevékenységeinek, így erőteljesebbek, izmosabbak. Az éghajlat, a természet terített asztala kényelmes életmódot alakított ki. Életük a zene, a tánc, a gátlások nélküli szerelem. Túlnépesedés veszélye esetén csak elsőszülött gyermeküket tartották meg.

A hódító fehéreket barátsággal, virággal, étellel, asszonyaik átengedésével fogadták. A réz csecsebecsékért, rumért, az európai "erkölcsiségért" szabadságukkal, egészségükkel, társadalmuk, kultúrájuk teljes szétzilálásával "fizettek". Templomaikat, bálványaikat lerombolták, a behurcolt tüdőbaj, a szifilisz, a központi hatalom hiányában kialakult hatalmi harc néhány évtized alatt számukat megtizedelte. Erkölcsi vákumba kerültek. Az Areoik bölcs irányításának helyébe a gyarmati bürokrata hivatalnokok és egymással rivalizáló misszionáriusok léptek.
"A Föld meg fog halni!".

Gauguin a "fővárosban", Papetében telepszik le, de rövid idő múlva a sziget belsejébe költözik az új hatalmasok elől, ahol még az Elmúlás Ördögi Madara kevesebbet változtatott az ősi életformán. Boldog és igen termékeny két évet tölt itt a maorik között, kik egy ifjú, szép lánnyal, Tehurával is megajándékozzák. E két év alatt mintegy 80 olajképet fest maori ihletettséggel. E képeken egy visszaálmodott aranykor jelenik meg, a Képzelet Boldog Szigetei. Ezekről az élményekről szól könyvecskéje, a Noa Noa, az Illatos Sziget, amely sokat segít képeinek megértésében.

Csak az Ördög tudja, mi téríti vissza Párizsba. Nagyobb örökség hull az ölébe. De egy verekedésben lába megsérül. Sóvárogva vágyik ismét Noa Noa után, visszatér a szigetekre. Örökre. Új asszonya, az ugyancsak szépséges Pau'ura gyermekkel is megajándékozza. Betegen, szegényen él, de ismét hatalmas jelentőségű mintegy 65 olajfestménnyel gazdagítja az akkor ezeket még nem értékelő világot. De az Ördög nem hagyja nyugton. A lágy Tahitiről Polinézia peremére, a vad Hiva Oa szigetre megy, ahol az élet a "legbarbárabb", a szerelem még az ősibb, még természetesebb formában ad erőt és ihletet az alkotáshoz. És valóban. A még megmaradt maorik kis csopőortja, harmadik asszonya, Vaeoho azonnal szívére öleli a nagybeteg festőt, és a világ ismét gazdagabb, most már megbecsült mintegy 30 olajfestménnyel.

Gauguin tragikus sorsának és csodás képeinek egyaránt az a forrása, hogy nem telepesként, hanem "vademberként" él. Szereti a maorikat, és azok szeretik őt. Megismertetik vele ősi kultúrájuk maradékainak morzsáit és ő ezekből megálmodja a Képzelet Boldog, tán Sosemvolt Szigeteit. A tartalom és a forma csodálatos összhangja bizonyítja a festő őserejű tehetségét. A "nagy" képek szimbolisták. Nem véletlen, hogy már Nagy Utazása előtt Párizsban a szimbolista irodalmárok szellemi vezérüknek fogadták. E "nagy" képeken az Élet és a Halál mesgyéjén lebegnek a csodás természettel egybeolvadva a széptestű, aranyló bőrű lányok és álmodják éber álmaikat velünk együtt. Mert MÁR nincs más megoldás. Az Elmúlás Ördögi Madara már végét rikácsolta a Régi Boldogságnak. Ezt a mondanivalót szélesen felrakott, nagy, tobzódó színekkel kitöltött, vastag kontúrokkal határolt felületek fejezik ki. Vibrálnak a színek a zátonyokon menydörgő hullámokon, a hegyekből lefutó patakokban, a tengerparton holdas éjjeleken, a lányok testének aranyán. Fény, Szín, Zene - Szelíden, vagy Harsogón.

Természet után csak vázlatokat készít. A képeket árnyas trópusi "műtermében" festi gyér világításban. A képek többségén is holdvilágos este, dús lombsátor, vagy a kunyhó árnya vet homályt. Ezek hangulatát csak gyenge fény, gyertyaláng adja vissza.

Kellemes érzés a Képzelet Boldog Szigetei között élni.

A képeknek üzenete van:

Éljetek a Képzelet Boldog Szigetein, mert megmondta Tefatu, hogy a Föld meg fog halni. Álmodjatok az Élet és a Halál mesgyéjén, amíg az Elmúlás Ördögi Madara nektek is rikoltozni nem kezd.

A képekhez fűzött irodalmi "magyarázatok" reményeim szerint segítenek felismerni a Képzelet Boldog Szigeteit.