"Mentsetek meg! Mentsetek meg!
Este van, az istenek estje!
Virrassz mellettem, én Istenem!
Virrassz mellettem én Uram!
Óvj meg a varázslatoktól és rossz tanácsoktól,
Óvj a hirtelen haláltól,
Óvj a rossz kívánásától és az átkozódástól,
Óvj a titkos űzelmektől,
És a Föld szétosztása körüli vitáktól,
Hogy békesség uralkodjék köröttünk,
Ó Istenem, óvj a haragos harcostól,
Attól, aki dühösen kóborol,
Aki örömét leli a rémítgetésben,
Aki makacs és mindig ingerült,
Hogy életben maradjak, és tovább éljen lelkem,
Ó, Istenem"

vissza

előre